Ardea  Mediation

 

 -   No doubt there are other important things in life besides conflict, but there are not many things so inevitably interesting.-        Robert Lynd 

 

 

Stationsweg 42

1815 CC, Alkmaar

Tel: 0655 320 899                                                                                                                                          PRINT PAGINA

info@ardea-mediation.nl                                                                                                                             

 

 

Conflictcoach
Maar wat nu als u een conflict heeft en de andere partij stemt niet in met mediation? Als u advies en training wilt in een gesprekstechniek die u kan helpen om uw een situatie te verbeteren? Of als u het gevoel hebt dat u structureel niet begrepen wordt en daardoor steeds in conflictsituaties vervalt? Een conflictcoach kan u in deze situaties helpen met het doorspreken en op een rijtje zetten van uw conflict. Wat is belangrijk? Hoe lang speelt het conflict al? Wat is uw toekomstige relatie met de ander? Heeft u alternatieve mogelijkheden? Wat kunt u leren van het conflict waar u nu in zit?  Samen nemen we uw houding ten opzichte van conflicten in het algemeen, de verschillende mogelijkheden van het huidige conflict en technieken die u kunnen helpen bij gesprekken in de toekomst door.

Dit is in principe geen opstapje naar mediation, in verband met belangenverstrengeling en de onpartijdigheid van de mediator. Met wederzijdse toestemming kan het wel een observatie zijn van de manier waarop u en de ander communiceren. Omdat deze observatie bij de andere partij weerstand kan oproepen, wat alleen maar contraproductief zou werken, vindt zo'n gesprek alleen onder wederzijdse goedkeuring en na uitgebreid overleg plaats.

 

Situaties waaraan kunt denken :

 - burenruzie of een conflict binnen club / team verband;

 - onenigheid binnen uw werksituatie;

 - onenigheid met partner, familielid of vriend(in);

 - onenigheid met uw opgroeiende kind(eren);

 -  onenigheid met de school van uw kind(eren);

 - onenigheid met huisarts of andere hulpverleners.

 

Bij dit alles moet u wel in de gaten houden dat het uw conflict blijft. Het ‘gecoacht’ worden in conflictsituaties staat niet gelijk aan juridische hulp, psychotherapie of relatietherapie. Als tijdens het gesprek blijkt dat u - naar de mening van de coach - beter met een jurist kunt gaan praten of u onverwerkte zaken heeft, waarbij therapie beter aansluit, zal er worden doorverwezen naar de desbetreffende instantie. De coach gaat nooit zelf met derden in overleg en alle doorverwijzingen zijn slechts suggesties. Het gaat er bij deze sessies vooral om u mondiger te maken en ervoor te zorgen dat u zaken beter in perspectief kunt zetten.

 

Aantal coachingsessies
Bij het coachen wordt uitgegaan van maximaal 5 sessies van 2 uur. Na verloop van een jaar kan dit worden uitgebreid met nog twee sessies, waarin er een evaluatie plaatsvindt en gekeken wordt hoe de eerder aangeleerde vaardigheden, van de eerste sessies, uitgebreid kunnen worden. Het maken van afspraken voor deze coachingsessies gaat in overleg en op gelijke basis als mediation. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@ardea-mediation.nl.