Ardea  Mediation

  

     

 

Stationsweg 42

1815 CC, Alkmaar

Tel: 0655 320 899                                                                                                                                          PRINT PAGINA

info@ardea-mediation.nl                                                                                 

 

 

Wat kost een mediation?
Bij een mediation betaalt u naast het honorarium van de mediator ook eventueel gemaakte extra kosten van de mediator. Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief, ongeacht het eindresultaat. Als de mediation niet op het kantoor van Ardea Mediation plaatsvindt komen daar de huur van een locatie en reiskosten bij. Het inhuren van de specialisten wordt door partijen zelf gedaan en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de mediator.

Meestal worden de kosten voor mediation door partijen gedeeld. De exacte verdeelsleutel wordt in de mediation overeenkomst door de partijen vastgelegd. Het afzeggen van een mediationsessie dient uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Te laat geannuleerde of vergeten afspraken worden gewoon in rekening gebracht.  Omdat het per verzekering verschilt of de kosten voor mediation worden gedekt, raad ik u aan vooraf navraag bij uw verzekering te doen.

 

Als u nog vragen heeft of extra informatie wilt, dan kunt u mij een e-mail sturen op: info@ardea-mediation.nl